Programvaror - kalltech.se

Till innehåll

Programvaror

Produkter
AIS Dispatcher

AIS Dispatcher är ett AIS-data vidarebefordringsverktyg som ger följande funktioner:

 • tar emot AIS-data via UDP-ström eller TCP-anslutning
 • utför CRC-kontroll och tar bort dubbla NMEA-meddelanden
 • utför undersampling av NMEA-strömmen
 • skickar UDP NMEA-strömmar till obegränsat antal destinationsvärdar

Shipplotter

Shipplotter är en programvara som visar fullständig information om fartyg som är inom VHF-räckvidd för din position med hjälp av Universal Automatic Identification System (AIS).
AIS är ett system som fartyg använder för att kommunicera sina positioner till varandra som en del av det globala säkerhetssystemet till sjöss. Från december 2004 måste alla fartyg över 300 ton ha ett AIS-system som sänder information om fartyget till någon lämpligt utrustad mottagare. AIS använder mycket korta skurar av höghastighetsdata på två VHF-kanaler i det marina bandet. De två frekvenser som används är 161.975 (kanal 87 AIS) och 162.025 (kanal 88 AIS) MHz. Fartyg sänder sin identitet, position, kurs, fart och destination så att andra fartyg kan ta hänsyn till deras rörelser. Med hjälp av en billig radioscanner inställd på någon av dessa kanaler och Shipplotter programvara som körs på datorn, kan man se en radarliknande realtidskarta (höger) av alla stora fartygs manövrering i området tillsammans med information om deras destination, beräknad ankomsttid och även måtten på varje fartyg.


Jag använder bara Shipplotter lokalt. För hanterin av AIS-data mellan mottagaren och Raspberry Pi använder jag AIS-Dispatcher, som också distribuerar data till ett antal globala mottagare.

Marine Traffic


Marine Traffics webbplats är en del av ett öppen, samhällsbaseradt projekt. Det är till för att samla in och presentera data som utnyttjas i forskningsområden, till exempel, men inte begränsat till följande:

 • Studie av marin telekommunikation för effektivitet och utbredningsparametrar.

 • Simulering av fartygsrörelser i syfte att bidra till säkerheten för navigering och för att klara av kritiska händelser.

 • Interaktiv informationssystemkonstruktion.

 • Design av databaser med information i realtid.

 • Statistisk bearbetning av hamntrafik med tillämpningar inom operativ forskning.

 • Design av modeller för observation av ursprunget för en förorening.

 • Design av effektiva algoritmer för havsvägars utvärdering och för att fastställa den beräknade tiden för fartygs ankomster.

 • Korrelation av den insamlade informationen med väderdata.

 • Samarbete med institut engagerade i skyddet av miljö.s

Här finns gratis realtidsinformation till allmänheten, om fartygsrörelser och hamnar, främst över kuststräckor i många länder runt om i världen. Initial datainsamlingen bygger på Automatic Identification System (AIS).

PiAware

PiAware är en programvara för att skicka ADS-B data till olika värdar. 

Flightradar24


Flightradar24 flyguppföljning visar levande flygtrafiken från hela världen. Flightradar24 kombinerar data från flera datakällor, inklusive ADS-B, MLAT och FAA. ADS-B, MLAT och FAA-uppgifter samlas tillsammans med tidtabeller och flygstatusuppgifter från flygbolag och flygplatser för att skapa en unik flyguppföljningsupplevelse på www.flightradar24.com och Flightradar24 apps.

Jag använder programvaran RTL1090 för att avkoda signalerna som tas emot av min ADB-S-mottagare och Piaware för att ladda upp data till bl  a flightradar24.com.

WeeWX


WeeWX är ett gratis program med öppen källkod, skrivet i Python, som interagerar med din väderstation för att skapa grafer, rapporter och HTML-sidor. Det kan valfritt publiceras till väderwebbplatser eller webbservrar. Det använder moderna mjukvarukoncept, vilket gör det enkelt, robust och enkelt att utöka. Det innehåller omfattande dokumentation.


WeeWX körs under de flesta versioner av Linux, såväl som macOS, * BSD och Solaris. Många användare kör på Raspberry Pi. 


Tillbaka till innehåll